15 มีนาคม 2562 พบรอยตีนเสือโคร่งในป่าน้ำหนาวหลังหายไป 10 ปี!

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_346944/

มีรายงานจากทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าชุดลาดตระเวนประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ตรวจพบรอยตีนเสือโคร่งจำนวน 4 รอย ซึ่งเป็นอุ้งตีนหลังเหยียบทับอุ้งตีนหน้า ขนาดความกว้าง 9 เซนติเมตร ที่บริเวณร่องห้วยโป่งดินดำในป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต่อมาหัวหน้าอุทยานฯน้ำหนาวพร้อมคณะเข้าตรวจสอบพบบริเวณที่พบรอยตีนเสือดังกล่าว เป็นร่องห้วยโป่งดินดำ เป็นปลักหมูและมีน้ำขัง อยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อระหว่างป่าดงดิบแล้งกับป่าเบญจพรรณ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังพบร่องรอยสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเข้ามาใช้ประโยชน์ อาทิ กวางป่า หมูป่า กระทิง ช้างป่า เม่นใหญ่ กระจายรอบพื้นที่และมีแหล่งน้ำใกล้เคียงบริเวณห้วยโป่งดินดำ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดยเป็นผลมาจากการลาดตระเวน เป็นเหตุให้ประชากรเหยื่อมีจำนวนมากขึ้น จนสามารถเกิดห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์ผู้ล่าอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ตามบันทึกรายงานการพบเสือโคร่งในเขตป่าน้ำหนาวที่ผ่านมาระบุว่า เมื่อราวเดือนธันวาคม ปี 2550 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพร้อมพวก พบเห็นเสือโคร่งที่บริเวณป่าดงยาง บริเวณริมถนน 12 เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าร่องรอยเสือโคร่งไปหายไปเป็นเวลานานเกือบ 10 ปี และจากตรวจพบร่องรอยเสือโคร่งดังกล่าว จึงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นผลมาจากการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นโดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Partol System มาใช้ในการ ปฏิบัติงานลาดตระเวนเป็นเหตุให้ประชากรเหยื่อมีจำนวนมากขึ้น จนสามารถเกิดห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์ผู้ล่าอย่างสมบูรณ์